Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел украиныстраница38/39
Дата25.08.2017
Размер0,81 Mb.
ТипМонография
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Х., 1998. С. 22–23.

443


 Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 48–49.

444


 Braithwaite J. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge, 1989. С. 184.

445


 Фігура державного масштабу // Іменем Закону. 2004. № 16. С. 3; Рік наведення порядку // Іменем Закону. 2004. № 6. С. 3.

446


 Гусаров С. Центр ваги наших реформ інтереси людини // Іменем Закону. 2004. № 14. С. 3.

447


 Міністр внутрішніх справ оголосив війну наркобаронам та бутлегерам // Іменем Закону. 2004. № 3. С. 3; Рух системи гальмують недоліки // Іменем Закону. 2004. № 38. С. 3.

448


 Якість перетворень гарантує захист суспільства // Іменем Закону. 2004. № 13. С. 5; Довіра народу починається з поваги до конкретної людини// Іменем Закону. 2004. № 7. С. 3.

449


 Hampton D.R., Summer C.E., Weber R.A. Organizational Behavior and the Practice of Management. Glenview, 1973.

450


 Міністр внутрішніх справ оголосив війну наркобаронам та бутлегерам // Іменем Закону. 2004. № 3. С. 3.

451


 Рух системи гальмують недоліки // Іменем Закону. 2004. № 38. С. 3.

452


 Міністр внутрішніх справ оголосив війну наркобаронам та бутлегерам // Іменем Закону. 2004. № 3. С. 3.

453


 Довіра народу починається з поваги до конкретної людини// Іменем Закону. 2004. № 7. С. 3.

454


 Про запровадження форм звітності з дисциплінарної практики в органах і під­розділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 303 від 17.07.2002 р.

455


 Свобода інформації та право на приватність в Україні. Х., 2004. Т.1. Доступ до інформації: hic et nunc! С. 83-106.

456


 Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3856-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. Ст. 93; Про внесення змін до Закону України «Про державну таємницю»: Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1079-ХІV // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 49. Ст. 428.

457


 Мартиненко О.А. Кримінологія злочинності в органах внутрішніх справ // Право України. 2005. № 4. С. 83–85.

458


 Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 74.

459


 Фаринник В.И. Концептуальные положения реформирования досудебного следствия в Украине // Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні: Мат-ли Всеукр. наук.-практич. конференції. Донецьк, 2002. С. 17.

460


 Про стан кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів УМВС України у Вінницькій та Кіровоградській областях: Наказ МВС України № 982 від 01.09.2003 р. С. 1–2.

461


 Про вивчення діяльності служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 1891 від 24.01.2002 р. С. 1.

462


 Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 73.

463


 Інертність мислення стала приводом до принципової розмови міністра з під­лег­лими // Іменем Закону. 2004. № 4. С. 3.

464


 Рік наведення порядку // Іменем Закону. 2004. № 6. С. 3.

465


 Новиков М.М., Зайцева Т.Г. Правові аспекти забезпечення психоемоційної стабіль­ності працівників ОВС України // Нормативно-правове забезпечення проходження служби в органах внутрішніх справ. Х., 2004. С. 82.

466


 Про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників начальників УМВС, УМВСТ, проректорів ВНЗ МВС України по роботі з персоналом: Наказ МВС України № 349 від 29.03.2004 р. С. 2.

467


 Про надзвичайні події серед особового складу УМВС України в Херсонській області то додаткові заходи реагування: Наказ МВС України №  839 від 05.08.2003 р. С. 3.

468


 Про надзвичайну подію серед особового складу українського миротворчого персоналу спостерігачів цивільної поліції місії ООН у Косово та притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб: Наказ МВС України № 953 від 20.09.2002 р; Про обставини направлення майора міліції Чеменка С.О. до місії ООН у Косово: Наказ МВС України № 708 від 30.06.2003 р.

469


 Про суттєві прорахунки в організації роботи територіальних та транспортних уп­равлінь з питань зміцнення дисципліни та законності серед особового складу: Наказ МВС України № 499 від 29.05.2002 р; Про суттєві недоліки в роботі з кадрового забезпечен­ня оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутріш­ніх справ ГУМВС України в Київській області та покарання винних: Наказ МВС України № 725 від 04.07.2003 р.

470


 Запорожцев Є.Г. Психологічні особливості діяльності керівника органів внутрішніх справ України: Автореф. дис... канд. психолог. наук. К., 2000. С. 3.

471


 Про оголошення рішення наради з заступниками начальників ГУМВС, УМВС, УМВСТ, проректорами вищих навчальних закладів МВС України по роботі з особовим складом «Про підсумки діяльності апаратів по роботі з особовим складом територіальних та транспортних управлінь, вищих навчальних закладів МВС України у 2001 році та завдання з виконання вимог рішення колегії МВС України від 9 січня 2002 року № 1Км/1 щодо посилення кадрового забезпечення оператив­но-службової діяльності органів внутрішніх справ у 2002 році: Наказ МВС України № 123 від 02.02.2002 р. С. 2.

472


 Про результати контрольно-перевірних занять у МВС України з керівним складом територіальних та транспортних управлінь: Наказ МВС України № 152 від 10.02.2004 р. С. 1–2.

473


 Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Львівській обл. № 102. 2002. Т.2 (нетаємно). С. 279.

474


 Гурін В.В. Вдосконалення порядку проведення службових розслідувань відносно працівників слідчого апарату органів внутрішніх справ в умовах реформування досудо­вого слідства в Україні // Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні: Матеріали всеукр. наук.-практич. конференції. Донецьк, 2003. С. 172.

475


 Про наслідки перевірки роботи інспекції з особового складу УРОС УМВС України у Львівській області та покаранні винних: Наказ МВС України № 772 від 9.11.2000 р.

476


 Про заходи щодо поліпшення взаємодії органів внутрішніх справ з населенням: Розпорядження МВС України № 109 від 27.02.2003 р. С. 1.

477


 Здобутки та вади: куди схилиться шалька терезів?// Іменем Закону. 2004. № 41(5429). С. 3.

478


 Рух системи гальмують недоліки // Іменем Закону. 2004. № 38. С. 3.

479


 Про стан виконання Указу Президента України № 700/2002 від 13.08.2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»: Наказ МВС України № 98 від 05.02.2004 р. С. 1; Довідки про стан роботи з листами, заявами, скаргами громадян, співробітників органів внутрішніх справ та публікаціями за 2001-2003 рр. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України.

480


 Ануфрієв М.І, Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О, Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутріш­ніх справ України. Дніпропетровськ, 2000. С. 90–112.

481


 Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України: Наук.-практич. посібник. Х., 2000. С. 18.

482


 Давыденко М.Л. Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью // Право і безпека. 2004. № 1. С. 83–86.

483


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред.проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 84–86.

484


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред.проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 82; Иванов В.Г. Причинность и детерминизм. Л., 1974. С. 32; Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 220.

485


 Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001; Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и воздействие на нее. Саратов, 2003; Прохоров К.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции против жизни и здоровья: Дис... канд. юрид. наук. М., 2004; Черепашкин А.С. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции общественной безопасности: Дис... канд. юрид. наук. Омск, 2004.

486


 Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). К., 1996. С. 133.

487


 Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративній службі міліції: Науково-практичний посібник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Х., 1998. С. 23.

488


 Соціально-психологічний аналіз причин порушення дисципліни та законності в органах внутрішніх справ: Науковий звіт НДЛ «Соціальна і психологічна робота в органах внутрішніх справ». Х., 1998. С. 65.

489


 Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Дніпропетров­ській обл. № 93. 2002. С. 131.

490


 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 5th ed. Oxford, 1998. С. 147.

491


 Mason G. Soul destroying // Police Review. 2000. Vol.108, № 5578 (July 7). С. 18–20.

492


 Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Київській обл. № 73. 2002. Т.2. С. 14.

493


 Соціально-психологічний аналіз причин порушення дисципліни та законності в органах внутрішніх справ: Науковий звіт НДЛ «Соціальна і психологічна робота в органах внутрішніх справ». Х., 1998. С. 66.

494


 Gudjonsson G., Adam K.R.C. A stressful lot // Police Review. 1983. 14 October; Gudjonsson G.H., Adam K.R.C. Occupational stresses among British police officers // The Police Journal. 1985. Vol. 1. С. 73–79.

495


 Sewwell James D. The development of a critical life events scale for law enforcement // Journal of Police Science and Administration. 1983. № 11(1). С. 113–114.

496


 Blak R.A. Critical incident debriefing for law enforcement personnel: A model // Critical incident in Policing: Revised. Washington, DC., 1991. С. 23.

497


 Berry G., Izat J., Mawby R., Walley L., Wright A. Practical Police Management. London, 1998. С. 109.

498


 Мартиненко О.А. Профессиональная деформация сотрудников ОВД: роль стрессовых факторов // Вісник Ун-та внутр. справ. 1999. № 8. С. 151–155.

499


 Pierson T. Critical Incident Stress: A Serious Law Enforcement Problem // Police Chief. 1989. № 2. С. 32–33.

500


 Виноградов М.В. Проблемы распространенности, диагностики и профилактики психических расстройств среди личного состава органов внутренних дел. М., 1982. С. 64.

501


 Човдырова Г.С. Проблемы стресса, психической дезадаптации и повышения стрессоустойчивости личности в условиях социальной изоляции. М., 2004. С. 136–138; Колодзин Б. Как жить после психической травмы. М., 1992.

502


 Бандурка О.М., Соболєв В.О., Рущенко І.П., Ярмиш О.Н. Соціологічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ: Навч.-практ. посібник. Х., 1996.

503


 Виноградов М.В. Проблемы распространенности, диагностики и профилактики психических расстройств среди личного состава органов внутренних дел. М., 1982. С. 6.

504


 Архів УВБ ГУБОЗ МВС України. НС по м.Києву № 74, т.2 (нетаємно), 2003. 262 с. С. 36.

505


 Виноградов М.В. Основные направления и предварительные результаты исследований по проблеме психофизиологического отбора и психопрофилактики лич­ного состава в органах внутренних дел // Мат-лы Всесоюз. совещания-семинара председателей ВВК-ОВВК МВД-УВД. М., 1980. С. 69–76; Малышев Д.Т. Состояние военно-врачебной экспертизы в ВВК МВД, УВД // Мат-лы Всесоюз. совещания-семинара председателей ВВК-ОВВК МВД-УВД. М., 1980. С. 45–52; Орловский Ю.П. Задачи военно-психиатрической экспертизы в органах и войсках МВД СССР // Мат-лы Всесоюз. совещания-семинара председателей ВВК-ОВВК МВД-УВД. М., 1980. С. 22–35.

506


 Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внут­рішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). К., 1996. С. 48.

507


 Лазарева В.А. Психология следователя и вопросы профессиональной деформации // Реализация уголовной ответственности: уголовно-правовые и процессуаль­ные проблемы. Куйбышев, 1987; Молчанов А.А. Профессиональная деформация в органах внутренних дел и правовая культура // Методологические проблемы воспитательной и кадровой работы в органах внутренних дел и внутренних войсках. СПб., 1991; Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції. Львів, 1995; Александров Ю.В. Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції: Дис... канд. психол. наук: Х, 2004; Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб., 2004.

508


 Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). К., 1996. С. 66.

509


 Лазарева В.А. Психология следователя и вопросы профессиональной деформации // Реализация уголовной ответственности: уголовно-правовые и процессуаль­ные проблемы. Куйбышев, 1987. С. 147–152.

510


 Лукьянченко В.В. Обвинительный уклон при применении уголовного законода­тельства: содержание, типичные проявления, последствия, причины и пути преодо­ления: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000.

511


 Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внут­ріш­ніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). К., 1996. С. 48–50.

512


 Colman A., German L. Con­servatism, Dogmatism and Authoritarism Amongst British Police Officers // Sociology. 1982. № 16, 1. С. 1–11; Skolnick J. Justice Without Trial. 2nd ed. New York, 1975. Chapter 6; Brogden M., Jefferson T., Walklate S. Introducing Policework. London, 1988. Chapter 2; Reiner R. The Politics of the Police. 2nd ed. Hemel Hempstead, 1992. Chapter 3; Reiner R. Police Research in the United Kingdom. A Critical Review // Modern Policing / Ed. by N. Morris, M. Tonry. Chicago, 1992.

513


 Sedley S. The Uniformed Mind // The Police: The Constitution and the Community / J. Baxter, L. Koffman. London: 1985. Chapter 9.

514


 Александров Ю.В. Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції: Дис... канд. психол. наук: Х, 2004. С. 12.

515


 Criminal Justice in America: Theory, Practice, and Policy/ Barry W. Hancock, Paul M. Sharp. 2nd ed. New Jersey, 2000. С. 102–104.

516


 Александров Ю.В. Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції: Дис... канд. психол. наук: Х, 2004. С. 154.

517


 Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративній службі міліції: Науково-практичний посібник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Х., 1998. С. 35.

518


 Беца А. Аргумент «третьей степени» // Зеркало недели. 2002. №  45 (420). С. 6.

519


 Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. К., 2003. С. 82.

520


 Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 133.

521


 Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. К., 2003. С. 79.

522


 Ануфрієв М.І, Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О, Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внут­ріш­ніх справ України. Дніпропетровськ, 2000; Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С. Соціаль­но-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України: Наук.-практич. посібник. Х., 2000; Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998; Бандурка О.М., Соболєв В.О., Рущенко І.П., Ярмиш О.Н. Соціологічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ: Навч.-практ. посібник. Х., 1996; Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративній службі міліції: Науково-практичний посібник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Х., 1998; Синяв­ська О.Ю. Засоби забезпечення службової дисципліни в ОВС України (орга­ні­заційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 2001; Стародубцев А.А. Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в ОВС: Дис... канд. юрид. наук. Х., 1999.

523


 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1997. С. 475; Кримінологія: Підручник / За заг.ред. О.М. Джужи: У 2 кн. К., 2002. С. 108; Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред.проф. І.М. Дань­шина. Х, 2003. С. 94–96.

524


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 94.

525


 Негодченко В.О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах: Дис... канд. юрид. наук. Х., 2003. С. 27.

526


 Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений. М., 1980; Литвак О. М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект): Автореф. дис... д-ра юрид. наук. X., 2002.

527


 Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 320; Преступность и реформы в России / Под ред. А.И. Долговой. М., 1998. С. 326.

528


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 94.

529


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 94; Голіна В.В. Попередження злочинності: Конспект лекції. Х., 1994. С. 4; Зелінський А.Ф. Кримінологія: Навч. посібник. Х., 2000. С. 130; Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 2004.

530


 Кримінологія: Підручник / За заг. ред. О.М. Джужи: У 2 кн. К., 2002. С. 107; Филонов В.П. Состояние, причины преступности в Украине и ее предупреждение: Монография. Донецк, 1999. С. 272–275.

531


 Панов Н.И. Юридическая терминология и ее значение для разработки нового уголовного законодательства // Акт. проблемы формирования правового государ­ст­ва: Крат. тез. докл. и науч. сообщ. респ. науч. конф. (м. Харків 24–26 октября 1990 р.). Х., 1990; Панов Н.И. Понятийные аппараты наук криминального цикла: соотношение и взаимосвязь // Гос-во и право. 2001. № 5. С.57–60.

532


 Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковский. М., 1977; Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М., 1972; Голина В.В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика): Дис… д-ра юрид. наук. Х., 1994; Туркевич І.К. Злочинність: Навч. посіб. К., 1999. Вип.1.

533


 Новейший философский словарь. 2-е изд. Минск, 2001. С. 498; Митрофанов А.А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація. Одеса, 2004. С. 11; Бандурка А.М., Давиденко Л.М. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека. 2004. № 3. С. 8.

534


 Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. К., 2003; Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001; Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и воздействие на нее. Саратов, 2003; Прохоров К.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых­ сотрудниками милиции против жизни и здоровья: Дис... канд. юрид. наук. М., 2004; Черепашкин А.С. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции общественной безопасности: Дис... канд. юрид. наук. Омск, 2004.

535


 Раска Э.Э. Борьба с преступностью и социальное управление: теоретические и методологические аспекты. Таллин, 1985.

536


 Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности: Учеб. пособие. Красноярск, 1999. С. 4.

537


 Кримінологія: Підручник / За заг. ред. О.М. Джужи: У 2 кн. К., 2002. С. 114.

538


 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001. С. 12–14; Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. К., 1989. С. 56–59.

539


 Руководство по основным направлениям предупреждения преступлений, которые были подготовлены для представления Восьмому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 г.)

540


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 95.

541


 Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. Х., 1998. С. 17.

542


 Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности: Учеб. пособие. Красноярск, 1999. С. 6–7.

543


 Зелинский А.Ф. Криминология: Курс лекций. Х., 1996. С. 13; Бандурка А.М., Давиденко Л.М. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека. 2004. № 3. С. 9.

544


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 96.

545


 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001. С. 13–14.

546


 Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. К., 2003. С. 107.

547


 Щедрин Н.В. О соотношении мер безопасности и мер криминологической профилактики // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сб. материалов науч.-практ. конференции. Красноярск, 1999. Часть 1. С. 189–191.

548


 Даньшин И.Н. «Фоновые» явления преступности как дополнительный предмет криминологии // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. 2004. Вип. 68. С. 87; Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. Х., 1998. С. 18.

549


 Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Українська академія внутр. справ. К., 1999. С. 13; Баляба А.В. Криминология или деликтология? // Вісн. Луганськ. ін-ту внутр. справ МВС України. 2003. Вип. 1. С. 191–192.

550


 Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковский. М., 1977.

551


 Кримінологія: Підручник / За заг. ред. О.М. Джужи: У 2 кн. К., 2002. С. 146–150.

552


 Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб., 2002. С. 179.

553


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 102.

554


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 105.

555


 Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека. 2004. № 3. С. 10–11; Бан­дур­ка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография. Харьков, 2003.

556


 Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб., 2002. С. 184–185; Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1997.

557


 Про затвердження Положення про Департамент внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України: Наказ МВС України №  1111 від 28 вересня 2003 р.

558


 Про затвердження Положення про радника Міністра внутрішніх справ України з прав людини та гендерних питань: Наказ МВС України №  1221 від 18.10.2004 р. С. 1–3.

559


 Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради. 1991. № 53. Ст. 793.

560


 Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за законностью представления следователя: Учеб. пособие. Х., 1991; Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях: Монография. Х., 2004.

561


 Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. №  3018-III // Відомості Верховної Ради. 2002. №  2728. Ст. 180.

562


 Про порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах: Указ Президента України № 581 від 25.06.2002 р. // Офіційний вісник України. 2002. № 26. Ст. 1231.

563


 Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001; Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и воздействие на нее. Саратов, 2003; Жалинский А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. М., 1989. С. 54–55.

564


 Declaration on Police / Police Practice and Human Rights A European Introduction: A Reference Brochure. Strasbourg, 1999.

565


 Венедіктов С.В. Матеріальне та моральне стимулювання ефективної профе­сій­ної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект: Дис. ... канд. юрид. наук. Х., 2004; Лапка О.Я. Соціально-правовий захист праців­ників міліції України (адміністративно-правовий аспект): Дис... канд. юрид. наук. К., 2003.

566


 Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001. С. 197; Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. К., 2003. С. 114.

567


 Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. М., 1999. С. 50–51.

568


 Мартиненко О.А. Державна превенція злочинності у системі органів внутрішніх справ // Право України. 2005. № 6. С. 58–61.

569


 Выступление Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Н. Карпачевой на представлении в парламенте Ежегодного доклада о положении с соблюдением и защитой прав и свобод человека в Украине // Правда Украины. 2005. № 133 (3633). С. 7.

570


 Шипунова Т.В. Введение в синтетическую теорию преступности и девиантности. СПб., 2003. С. 140.

571


 Scarman Lord. The Scarman Report. Harmondsworth, 1989; Alderson J.C. Policing Freedom. Plymouth, 1979.

572


 Лопухин А.А. Настоящее и будущее русской полиции. Из итогов служебного опыта. М., 1907. С. 61–66.

573


 Neyroud P., Beckley A. Policing, Ethics and Human Rights. Cullompton, 2001. С. 30–33.

574


 Bayley D.H. Police for the Future. New York, 1994.

575


 Osborne D., Gaebler T. Reinventing government. Reading, Mass, 1992.

576


 Гамалій І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Київ, 2001. С. 5–9; Баулін Ю.В. Проблеми кримінально-правового захисту прав та свобод людини (методологічний аспект) // Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи: Матер. наук.-практ. конф. (м. Київ 25 червня 1997 р.). Х., 1998; Тихий В.П. Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина за конституційними зверненнями // Острозька академія. Наукові записки. Серія «Право». Вип. 2. Острог, 2001. Ч.1; Коновалова В.Е. Нравственные основы судопроизводства: состояние и тенденции // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф.: У 2х ч. Х., 2002. Ч.2; Шепитько В.Ю. Проблемы использования психологического воздействия в уголовном судопроизводстве // Голос Украины. 1999. № 91. С. 152–158; Панов М.І., Тихий В.П. Безпека людини як загальний принцип сучасного права // Права людини і правова держава. Х., 1998.

577


 Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 92; Михайленко П. Міліція чи поліція? Поліція !!! // Міліція України. 2004. № 4 (п/а). С. 20–23.

578


 Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. Х., 1990; Трубников В.М. Трудоустройство освобожденных от наказания: реаль­ность и поиск путей к улучшению положения // Рад. право. 1991. № 5. С. 36–37; Трубніков В.М. Особистість звільненого від відбування покарання як суб’єкт соціальної адаптації // Вісник Академії правових наук. 1997. № 1 (8). С. 115–126.

579


 Declaration on Police / Police Practice and Human Rights A European Introduction: A Reference Brochure. Strasbourg, 1999; Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних органі­зацій. Амстердам-Київ, 1996. С. 62–65.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница